zoeken
Gegevens Holabouw BV
Holabouw B.V.
Nijverheidstraat 3
2751 GR Moerkapelle

Postbus 16
2750 AA Moerkapelle

T (079) 593 20 06
F (079) 593 26 98

info@holabouw.nl
[link https://www.holabouw.nl]www.holabouw.nl

Openingstijden kantoor:

Ma. t/m vr.

08:00 - 17:00

Za. en zo.

Gesloten

Disclaimer
Disclaimer
Voor alle duidelijkheid wijst Holabouw BV ten aanzien van de website www.holabouw.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Holabouw BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holabouw BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Holabouw BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Holabouw BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Holabouw BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Holabouw BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Holabouw BV, welke geen eigendom zijn van Holabouw BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Holabouw BV. Hoewel Holabouw BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Holabouw BV worden onderhouden wordt afgewezen. Holabouw BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


Projecten Holabouw BV
Jongeneel 1

Sommelsdijk


Dalo Services 1

Moerkapelle


Van Ginkel Groep 1

Lelystad


Profile Tyrecenter 1

Krimpen a/d IJssel


Materieelservice van der Knijff 1

Nieuwerkerk a/d IJssel


Marc Braat 1

Schijf


Boomkwekerij De Einder 1

Nieuwerkerk a/d IJssel


Cors van der Knijff 1

Moerkapelle


realisatie: www.ouwerkerk.tv - wijhe